Πιστοποιήσεις

Η ΛΑΒΙΟΓΑΛ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΑΒΕΕ  σε όλη την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO2200:2005   και έχει την δυνατότητα να διαθέτει στην αγορά προϊόντα υψηλής ποιότητας.

 Ο οργανισμός πιστοποίησης Agrocert έχει πιστοποιήσει την εταιρεία μας  για την παραγωγή του  Προϊόντος Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) Φέτας  .